Missioon

Missioon

 • Pere ja kodu toetamine lapsesõbraliku, turvalise ja integreeritud päevahoiu andmisega.
 • Eesti keele kultuuri kaitsmine, hoidmine ja edendamine.
 • Alushariduse andmine.
 • Laste eakaaslastega suhtlemise võimaldamine.
 • Laste arendamine, lähtudes vanusest ja isikupärast.
 • Töötajatele pideva arengu ja täiendkoolituse võimaldamine.
 • Koostöö erinevate sihtgruppidega.

 

Põhiväärtused

 • Hoida kõrgel oma lasteaia head nime ja mainet.
 • Austada lasteaia kodukorda.
 • Hoida last ja perekonda puudutavate teavete konfidentsiaalsust.
 • Arvestada meeskonna koostöö toimimiseks vastastikust arusaamist, toetust ja üksmeelt.
 • Arukalt, rahulikult, lugupidavalt lahti mõtestada kõik päevaprobleemid.
 • Alati olla positiivne ja arenemishuviline.

 

Mida me hindame

 • Lapse edusamme igas valdkonnas.
 • Head mikrokliimat.
 • Kaasaegset arengukeskkonda.
 • Tööaega ja asjalikku, sisukat tööd.
 • Õiglust, ausust ja täpsust.
 • Lubatust kinnipidamist ja tunnustust.

Viimased uudised