Esileht

Kolga-Jaani Lasteaias Naksitrallid töötab kaks liitrühma vanuses 2-7 aastat. Majas asub ka valla hooldekodu.
Oleme avatud 7.00 kuni 18.00
Naksitrallid on lasteaed, mis võimaldab valla  piirkonna lastele päevahoidu ja annab alushariduse.
Lasteaed avati 15.detsembril 1985.aastal. Hoone on ühe korruseline, kus ruumi jagus maksimaalselt 58-60-le mudilasele. Töötas nii sõime- kui ka kaks aiarühma.
1991-st aastast, seoses laste arvu vähenemisega, töötas lasteaias üks liitrühm ja 2003-dast  aastast kuni praeguseni kaks liitrühma.
Kolga-Jaani asub looduslikult rabade rüpes.
Kohalikus kultuurielus on olulist rolli etendanud W. Reiman. Tema tähelepanu keskmes on olnud   lapsed. Laps on alati püha, sest lapsel lasub rahvuse tulevik.
Lasteaed omab kvalifitseeritud kaadrit, kõik ametikohad on täidetud.
Lasteaia ümbrus on heakorrastatud ja pakub võimalusi erinevateks tegevusteks.
Meie lasteaed on avatud ja lapsekeskne. Siin arvestatakse lapse ealiste ja individuaalsete iseärasustega ning luuakse võimalused ja tingimused lapse igakülgseks arenguks.
Õppetegevuse planeerimine lähtub traditsioonilistest rahvakalendri tähtpäevadest, aastaaegade rütmist ning koduloolisusest.
Me väärtustame oma maa kultuuritraditsioone, õpime tundma  oma juuri, uurime ja avastame maailma koos lapsega.
Lasteaial on välja kujunenud oma traditsioonid ja üritused, mida organiseeritakse  koostöös valla teiste allasutustega.  Lasteaia eripäraks võib lugeda soodsat keskkonda, mis pakub erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks.
Eripäraks on ka liitrühm, mis pakub rikkalikumaid õppimisvõimalusi erivanuseliste laste rühmas olemise ja omavahelise suhtlemise tõttu.
Õpetajad peavad oma töös oluliseks kodukandi  väärtustamist, säilitamist ning edasi kandmist tulevastele põlvkondadele.

  • Õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne.
  • Lasteaias töötab ka logopeed, kelle ülesandeks on kõne arengu taseme hindamine, kõnepuuete väljaselgitamine ning nõustab nii pedagooge kui ka lapsevanemaid ja vajadusel suunab lapse vajaliku spetsialisti juurde.

Viimased uudised